Sử dụng chức năng "Chia sẻ lại bài này" ở góc trên bên phải bài viết để UP bài lên TOP. Từ ngày 01/01/2017 đến 20/01/2017 mọi bài viết đăng lên sẽ được tự động quảng cáo miễn phí mọi kênh online tại Thái Nguyên. Xem hướng dẫn tại đây
Bài từ kênh khác