Đã mở bán 53 lô dự án Bắc Sơn đoan Việt Bắc - Đại Học Thái Nguyên.
Dãy OM - 10 và OM - 12.
Địa điểm thuận lợi kinh doanh. Giao thông thông thoáng. Cơ hội cho nhà đầu tư.
Để biết thêm chi tiết mời quý khách qua văn phòng tại Ủy ban phường PĐP cũ ( ngã 4 Minh Cầu ).
Hoặc liên hệ 0981 398 229